top of page
7 KOMPETENCIJSKIH KATEGORIJA COACHA

1.Posvećenost osobnom razvoju
Kontinuirano radi na razvoju vlastitih znanja, vještina i stavova. Svjestan/a je vlastitog sustava vrijednosti, uvjerenja i stavova, i načina na koji oni utječu na njegov/njezin rad.

 

2. Upravljanje procesom ugovaranja
Definira odgovornosti, utvrđuje i upravlja očekivanjima i ograničenjima iz ugovora između coacha i klijenta, i kada je to primjereno, sponzora.

 

3. Izgradnja odnosa povjerenja
Vješto gradi i održava uspješnim postojeći odnos s klijentom, i kada je to primjenjivo, sa sponzorom.

 

4. Omogućavanje uvida i učenja
Primjenjuje modele i alate, tehnike i ideje koje nadilaze same komunikacijske vještine kako bi utjecao na stvaranje uvida i učenje.

 

7. Aktivno promicanje coachinga u društvu
Svojim stavom, ponašanjem i radom promiče i unaprjeđuje kulturu coachinga, vještine i coaching struku u javnom interesu.

5. Usmjerenost na ishod i akciju
Prikazuje pristup i koristi vještine kako bi podržao klijenta u ostvarivanju željenih promjena. Odgovoran/a je za proces usmjeren na željene rezultate.

 

6. Evaluacija
Prikuplja informacije o uspješnosti/učinkovitosti vlastitog rada i doprinosi stvaranju kulture evaluacije rezultata.

 

Preuzmite infografiku Kako odabrati coacha?

Izvor: Hrvatska udruga za coaching

bottom of page